Sveriges största enskilda lärarpris

Ingemars Lärarpris

Ett stort pris
för en stor insats

Ingemars Lärarpris delas ut till en engagerad och duktig lärare som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet – LiU. Utmärkelsen är Linköpings universitets och Sveriges största enskilda lärarpris med en prissumma på minst en halv miljon kronor. Priset delas ut av Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning, stiftelsen bildades våren 2017.

Nominering

Vem kan nomineras?

En nuvarande eller tidigare lärare vid LiU kan nomineras till Ingemars Lärarpris.

Vem får nominera?

Vi väntar oss framför allt nomineringar från studenter, anställda och tidigare anställda vid LiU samt LiU alumner.

Vem utser pristagaren?

En priskommitté granskar nomineringarna och styrelsen för stiftelsen utser slutgiltig pristagare.

När delas priset ut?

Ingemars Lärarpris delas ut under den Akademiska högtiden vid LiU.

"Det viktigaste universitetet gör är att utbilda människor som kan göra nytta i samhället"

INGEMAR INGEMARSSON

Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning

Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning har till ändamål att främja verksamhet vid Linköpings universitet, särskilt vad avser utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund, liksom beprövad erfarenhet, samt därtill anknytande utvecklingsarbete. Främjandet av stiftelsens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av anslag till en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet med bestående effekt på studenternas lärande. 

Styrelse

Lena Brynhildsen / Ulf Nilsson / Inger Erlander Klein / Mats Hammar / Karin Mårdsjö Blume

För frågor kontakta styrelsens sekreterare: goran.hessling@gmail.com