"Ingemars Lärarpris är ett unikt pris. Av tradition har det legat mer klang i forskningen medan lärargärningen har stått i skymundan. Nu ska de goda lärarna uppmärksammas och tänk om det också kan bli så att de duktiga lärarna dras till LiU?"

INGEMAR INGEMARSSON

Nominering och urval till Ingemars lärarpris

Nominering och urval till Ingemars lärarpris

Vid Linköpings universitet finns lärare som gör betydelsefulla insatser för studenter eller utbildningen i stort. Alltför ofta missar vi att uppmärksamma dessa gärningar. Med Ingemars Lärarpris vill vi ändra på detta. Genom att dela ut ett prestigefyllt pris samt en ansenlig prissumma på minst en halv miljon kronor hyllar vi dessa fantastiska individer. Nominera en lärare som du tycker har gjort sig förtjänt av detta pris!

När får man nominera?

Nomineringstiden bestäms av stiftelsens styrelse, vanligen vartannat år under tiden maj – november.

Vem kan nomineras?

En nuvarande eller tidigare lärare vid LiU kan nomineras till Ingemars Lärarpris. Läraren har gjort eller gör idag en stor insats för utbildningen och dess utveckling för LiU.

Vem får nominera?

Vi väntar oss framför allt nomineringar från studenter, anställda eller tidigare anställda vid LiU samt LiU alumner. Den som nominerar har idag eller har tidigare haft personen som lärare alternativt kollega.

Studenter och alumner nominerar med exempel som visar hur personen

 • är kommunikativ, betonar dialog och försäkrar sig om studenters förståelse
 • visar engagemang, är tillgänglig samt betonar studenters delaktighet
 • behärskar sitt ämne så väl att hen kan stödja studenters lärande och anpassa sin undervisning till olika studentgrupper

Anställdas nomineringar visar exempel på hur personen

 • är en god kollega och stöttar nya lärare i deras pedagogiska utveckling
 • utvecklar undervisningen och det egna akademiska lärarskapet utifrån analys och reflektion över pedagogiska arbetssätt
 • är utvecklings- och förändringsorienterad för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för studenternas lärande

Vem utser pristagaren?

En priskommitté granskar inlämnade nomineringar. Priskommittén lämnar förslag på pristagare till stiftelsens styrelse som därefter tar slutgiltigt beslut. 

Snabbfakta

 • Prissumman är minst en halv miljon kronor
 • Nomineringsperioden för 2024 är avslutad
 • Nästa nomineringsperiod beräknas öppna i maj 2025
 • Det är inte tillåtet att nominera sig själv
 • Det går endast att nominera som enskild person

Nomineringsprocessen

25 Maj

Nomineringsperioden öppnar.

20 November

Nomineringsperioden stänger.

November

Kontroll av behörigheten av inkomna nomineringar. Priskommitténs granskning påbörjas.

Januari

Priskommittén presenterar förslag till styrelsen och styrelsen fattar beslut om pristagare av Ingemars Lärarpris.

Februari

Pristagare kontaktas.

Maj  

Prisceremoni under den Akademiska högtiden.

Det är av högsta vikt att nomineringsprocessen är kvalitetssäkrad, den följer en struktur beslutad av stiftelsens styrelse. Läs mer här

Personuppgifter som samlas in i samband med nomineringen behandlas enligt Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildnings personuppgiftspolicy. Läs mer här