Om nomineringsprocessen

För att skicka in en nominering krävs identifiering med BankID. Autentisering sker mot stiftelsens partner Webforum.

Det finns en specifik kontrollfunktion som granskar att de som lämnat in nomineringarna är behöriga att nominera. Om så inte är fallet gallras dessa ur direkt.

Giltiga nomineringar behandlas av priskommittén som noga går igenom varje nominering. För att säkerställa att varje nominering väger lika tungt oavsett vem det är som skickat in nomineringen så döljs detta för priskommittén.

När priskommittén valt ut, enligt dem, värdiga vinnare presenteras detta urval för styrelsen som därefter tar slutgiltigt beslut och pristagaren kontaktas.

Det prestigefyllda priset delas ut under den Akademiska högtiden vid Linköpings universitet.