Nomineringsprocessen

Om nomineringsprocessen​

För att skicka in en nominering krävs identifiering med BankID. Autentisering sker mot stiftelsens partner Webforum.

Det finns en specifik kontrollfunktion som granskar att de som lämnat in nomineringarna är behöriga att nominera. Om så inte är fallet gallras dessa ur direkt.

Giltiga nomineringar behandlas av priskommittén som noga går igenom varje nominering i enlighet med de riktlinjer styrelsen beslutar.

När priskommittén valt ut, enligt dem, värdiga vinnare presenteras detta urval för styrelsen som därefter tar slutgiltigt beslut och pristagaren kontaktas.

Det prestigefyllda priset delas ut under den Akademiska högtiden vid Linköpings universitet.