Pristagare

Ingemars Lärarpris är ett unikt pris. Av tradition har det legat mer klang i forskningen. Lärargärningen har stått i skymundan. Genom Ingemars Lärarpris ges de goda lärarna den uppmärksamhet de förtjänar. Priset ges ”till en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet med bestående effekt på studenternas lärande”.

2024

Helen Winzell

Universitetslektor, studierektor för svenska språket och lärarutbildare i svenska

Helen Winzell utbildade sig till gymnasielärare i svenska och engelska och arbetade sedan i 10 år vid Anders Ljungstedts gymnasium och TeknikCollege i Linköping. Hon undervisade vid en rad utbildningar, exempelvis industriteknik och det estetiska programmet, teater- och dansinriktningen. Parallellt med detta läste hon vidare vid universitet inom magisterprogrammet Pedagogiskt arbete och började 2011 en forskarutbildning vid LiU. Helen Winzell disputerade 2018 på avhandlingen "Lära för skrivundervisning", som senare fick Ewe Malmquists pris för läsforskning. Den handlar om hur blivande och nya gymnasielärare utvecklar sin förmåga att stötta elevers skrivutveckling. Helen är idag universitetslektor, studierektor för svenska språket och lärarutbildare i svenska.

Fotograf: Anna Nilsen

2022

Leif Burman

Universitetslektor

Ingemars Lärarpris 2022 tilldelas universitetslektor Leif Burman, Campus Lidingö – Malmstens Linköpings universitet. Leif var under åren 1989 – 2000 anställd som lärare vid Carl Malmstens verkstadsskola vars verksamhet kom att övertas av Linköpings universitet 2000. Leif har därefter under flera perioder varit verksam som lärare på Malmstens – från 2011 som universitetslektor med inriktningsansvar för möbelsnickeriprogrammet.

Fotograf: Charlotte Perhammar

2020

Daniel Carlsson

Universitetsadjunkt

Priset om 500 000 kronor delas nu ut för första gången våren 2020. Pristagare är universitetsadjunkt Daniel Carlsson, matematiska institutionen vid Linköpings universitet (MAI). Daniel har undervisat vid MAI i snart 25 år på olika utbildningsprogram inom tekniska fakulteten, filosofiska fakulteten samt på olika lärarutbildningar inom området för utbildningsvetenskap.

Fotograf: Magnus Johansson