Pristagare

Ingemars Lärarpris är ett unikt pris. Av tradition har det legat mer klang i forskningen. Lärargärningen har stått i skymundan. Genom Ingemars Lärarpris ges de goda lärarna
den uppmärksamhet de förtjänar. Priset ges ”till en person som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet med bestående effekt på studenternas lärande”.

2022

Leif Burman

Universitetslektor

Ingemars Lärarpris 2022 tilldelas universitetslektor Leif Burman, Campus Lidingö – Malmstens Linköpings universitet. Leif var under åren 1989 – 2000 anställd som lärare vid Carl Malmstens verkstadsskola vars verksamhet kom att övertas av Linköpings universitet 2000. Leif har därefter under flera perioder varit verksam som lärare på Malmstens – från 2011 som universitetslektor med inriktningsansvar för möbelsnickeriprogrammet.

2020

Daniel Carlsson

Universitetsadjunkt

Priset om 500 000 kronor delas nu ut för första gången våren 2020. Pristagare är universitetsadjunkt Daniel Carlsson, matematiska institutionen vid Linköpings universitet (MAI). Daniel har undervisat vid MAI i snart 25 år på olika utbildningsprogram inom tekniska fakulteten, filosofiska fakulteten samt på olika lärarutbildningar inom området för utbildningsvetenskap.