Om Ingemar Ingemarsson

Personen bakom priset

Pionjären som utvecklat ingenjörsutbildningarna

”Man kan lära sig allt man tror att man kan lära sig, det gäller att komma igenom – det-där-kan-inte-jag-vallen.”

Ingemar Ingemarsson, professor emeritus vid LiU, är fortfarande lika besatt av att lära och att lära ut. Hans intresse för utbildning startade tidigt, under militärtjänstgöringen i flottan fick han uppdrag som lärare eftersom han var en duktig teletekniker. Han läste sedan till civilingenjör vid Chalmers och fick sin doktorsexamen vid KTH.

Tillsammans med sin fru Margareta flyttade Ingemar till Linköping 1971 för att börja arbeta som lärare vid LiU. Ingemar och Margareta engagerade sig starkt i PBL, problembaserat lärande, och reste land och rike runt för att föreläsa i ämnet. Han har genom åren lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla framför allt civilingenjörsutbildningarna och för att få fler kvinnor till tekniska yrken. Ingemar var med och startade IT-programmet vid LiU 1995, programmet hade då 35 % kvinnliga studenter.

För drygt tio år sedan bildade han, tillsammans med Margareta, en stiftelse för förnyelse av utbildning. Stiftelsen stödjer och uppmuntrar utvecklingen av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Våren 2017 beslutade sig Ingemar att bilda en stiftelse för att kunna dela ut Ingemars Lärarpris.